Suunto EON Steel – aktualizacja oprogramowania do wersji 2.5

Data wydania: 18 stycznia 2021 r.


Suunto EON Steel
bogatszy o nowe właściwości i udoskonalenia.

Zaktualizowany algorytm nurkowy

Algorytm dekompresji Suunto Fused™ RGBM 2 jest teraz dostępny dla Suunto EON Steel. Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 łączy i udoskonala szeroko uznawane modele dekompresji Suunto RGBM (model pęcherzykowy o zmniejszonym gradiencie) i Suunto Fused™ RGBM opracowane przez firmę Suunto wraz z doktorem Brucem Wienkem. Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 został opracowany po to, aby zapewnić nurkom zróżnicowane możliwości nurkowania, a w szczególności wesprzeć głębokie nurkowanie z powietrzem, zapewniając lepszy optymalny czas zanurzenia.

Najważniejsze zalety Suunto Fused™ RGBM 2:

 • Zoptymalizowane czasy wynurzania dla głębokich nurkowań dekompresyjnych z powietrzem
 • Wydłużone czasy nurkowania dla nurkowań powtórzeniowych
 • W przypadku nurkowania dekompresyjnego istnieje możliwość wyboru między profilem wynurzenia krokowym (przystanek co 3 metry / 10 stóp) lub ciągłym
 • Dalszy rozwój obliczeń czasu zakazu lotów samolotem
 • Trzyminutowy przystanek bezpieczeństwa po usunięciu długich przystanków dekompresyjnych
 • EON Steel z algorytmem Fused™ RGBM 2 wspiera nurkowanie na obiegu otwartym oraz zamkniętym.

Łączność mobilna przez aplikację Suunto

 • Aplikacja Suunto działa jako cyfrowy rejestr Twoich nurkowań. Po zakończeniu nurkowania z łatwością przenoś swoje rejestry nurkowania do telefonu komórkowego za pośrednictwem łącza Bluetooth.
 • Dzięki aplikacji Suunto można ponownie przeżywać i udostępniać swoje przygody nurkowe, tworzyć kompleksową historię nurkowania z użyciem wpisów ze zdjęciami, komentarzami i lokalizacją. Przeglądaj i analizuj wszystkie dane dotyczące nurkowania, takie jak czas zanurzenia, maksymalna głębokość, ustawienia urządzenia czy zużycie tlenu (w przypadku użycia czujnika Suunto Tank POD).
 • Społeczność Suunto to pełna energii i różnorodna grupa ludzi, którzy codziennie dzielą się inspirującymi historiami i doświadczeniami. Funkcja udostępniania społecznościowego w aplikacji Suunto ma ustawienia prywatne – możesz określić, co i komu zostanie przekazane.
 • Aplikacja Suunto umożliwia także śledzenie innych sportów i codziennej aktywności za pomocą zgodnego zegarka sportowego Suunto.

Ulepszenie dziennika

 • Do przeglądarki dziennika nurkowania na komputerze nurkowym dodano nowe funkcje, aby zwiększyć jej użyteczność i wzbogacić dostępne informacje o nurkowaniu.
 • Ulepszona i wzbogacona strona podsumowania pomoże przeanalizować nurkowanie, pokazując średnią głębokość, poziomy CNS i OTU, a także osobiste ustawienia nurkowania.
 • W przypadku korzystania z czujnika Suunto Tank POD można także śledzić trend zużycia tlenu oraz współczynnik SAC.

Nowy, łatwy sposób aktualizowania komputera nurkowego

 • Aktualizacje oprogramowania są udostępniane za pomocą SuuntoLink. SuuntoLink to program desktopowy wspierany przez systemy OS oraz Windows, zapewniający bieżące aktualizacje dla oprogramowania.
 • Najnowsze oprogramowanie będzie również dostępne do pobrania w DM5.

Dodano nową wersję językową

 • Suunto EON Steel jest teraz dostępny także w chińskiej (tradycyjnej) wersji językowej.

Ulepszenia dotyczące konserwacji

 • Wraz z tym wydaniem ulepszono także wydajność i użyteczność urządzenia.

POBIERZ I ZAINSTALUJ OPROGRAMOWANIE SUUNTOLINK

Pobierz oprogramowanie, korzystając z powyższych łączy. Zainstaluj oprogramowanie na komputerze, klikając dwukrotnie pobrany plik.

ŁĄCZE: