Ostrzeżenie
Firma Technika Podwodna sp zoo przypomina wszystkim użytkownikom automatów firmy APEKS, że do serwisowania automatów firmy Apeks są uprawnione jedynie i wyłącznie autoryzowane centra serwisowe. Każdy autoryzowany serwis posiada aktualny certyfikat wystawiony przez firmę Technika Podwodna sp. zoo.
WYKONANIE SERWISU AUTOMATU APEKS W NIEAUTORYZOWANEM PUNKCIE SERWISOWYM SKUTKUJE NATYCHMIASTOWĄ UTRATĄ DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI FIRMY APEKS.
W/w sytuacja (nieautoryzowany serwis) zwalnia firmę Technika Podwodna oraz firmę Apeks z jakiejkolwiek odpowiedzialności w wypadku zaistnienia jakiegokolwiek uszkodzenia automatu i jakichkolwiek skutków dodatkowych z tym związanych w tym uszczerbku na zdrowiu użytkownika.
Przypominamy także że każdy użytkownik powinien otrzymać automat prawidłowo serwisowany z odpowiednim wpisem w karcie serwisowej automatu. Powinien także otrzymać zwrot wszystkich części wymienionych w czasie serwisu wraz z ORYGINALNYM OPAKOWANIEM ZESTAWÓW SERWISOWYCH DO I i II STOPNIA użytych podczas serwisu. Pozwala to na ostateczną weryfikację skuteczności oraz prawidłowości wykonania serwisu w autoryzowanym punkcie.
Brak etykiet opakowań I i II stopnia może wskazywać na wykonanie serwisu w sposób nieautoryzowany ze wszystkimi skutkami jak wyżej.
Ogólne warunki gwarancji producenta znajdują się w instrukcji użytkownika w wersji drukowanej lub na dysku CD.
Z poważaniem firma Technika Podwodna sp zoo

Wyłączny Przedstawiciel firmy Apeks w Polsce.

Oryginalne zestawy serwisowe przeznaczone do automatów marki APEKS

serwisIserwisII