Zdecydowanie preferujemy informacje pisemne umieszczane razem z przesyłanym do naszego serwisu sprzętem. Czasem jednak po prostu można zapomnieć dołączyć kartki z danymi do wysyłki zwrotnej jak i samym powodem przesłania do nas sprzętu. By to uprościć prosimy o wypełnienie zlecenia online -zwłaszcza gdy sprzęt jest już do nas wysłany :).

 

Dane do wysyłki

 

Prosimy o niewysyłanie  razem z produktem instrukcji, akcesoriów dodatkowych ani oryginalnych opakowań, ponieważ nie będziemy w stanie ich zwrócić. Podczas naprawy urządzenie/a są umieszczane w opakowaniach serwisowych.

 

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych wskazanych w danych handlowych jest firma Technika Podwodna sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 80, w Warszawie (kod pocztowy: 01-466), tel.:22 4612800, adres e-mail: biuro@technikapodwodna.pl
  2. Celem zbierania danych jest obsługa procesu sprzedaży-zakupu.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych )
  4. Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu wykonanie umowy zakupu-sprzedaży. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednimi Ustawami. . Czas przechowywania – Ustawa o rachunkowości (5 lat ) Ordynacja Podatkowa (6 lat).